Gwarancja

Okres Gwarancji Telefony Apple: 12 miesięcy

Okres Gwarancji Telefony Samsung/Huawei: 12 miesięcy

Dodatkowe informacje:

1. Gwarant udziela Uprawnionemu gwarancji, co do jakości urządzenia opisanego w niniejszym dokumencie (zwanego dalej sprzętem). Gwarancja ta nie narusza ustawowych uprawnień kupującego na terytorium RP. Warunki gwarancyjne oparte są na ogólnych warunkach gwarancyjnych producenta.

2. Warunki oraz wymienione podzespoły, na które obowiązuje 24 miesięczna gwarancja opisane są w treści aukcji/strony sprzedażowej zakupionego sprzętu, w zakładce „gwarancja”.

3. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje wyłącznie wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym sprzęcie w związku z wadliwym procesem produkcyjnym.

4. Gwarancją nie są objęte następujące części lub uszkodzenia:

a. mechaniczne uszkodzenia sprzętu

b. wady powstałe poprzez używanie sprzętu niezgodne z instrukcją obsługi

c. wady wynikłe wskutek niewłaściwego przechowywania lub konserwacji sprzętu

d. uszkodzenia wynikające z zdarzeń losowych np. zalanie, zawilgocenie, wyładowania atmosferyczne itp.

e. elementy eksploatacyjne jak bateria, stopniowe wypalanie wyświetlacza oraz powstałe podczas użytkowania ślady eksploatacyjne

6. Gwarancja wygasa na wskutek dokonania przez podmioty nie uprawnione jakichkolwiek napraw, przeróbek, modyfikacji czy zmian konstrukcyjnych oraz zmian w oprogramowaniu.

7. Gwarant zapewnia bezpłatnie usunięcie wady objętej w terminie 30 dni roboczych od daty dostarczenia wadliwego sprzętu wraz z karta gwarancyjną. Serwis zastrzega sobie prawo wydłużenia okresu naprawy o czas potrzebny na sprowadzenie części. O sposobie usunięcia wad objętych (naprawą/wymianą) decyduje wyłącznie Gwarant.

8. W celu dokonania zgłoszenia reklamacyjnego, reklamujący zobowiązany jest dostarczyć urządzenie z kartą gwarancyjną, dokumentem sprzedaży oraz formularzem reklamacyjnym oraz wszystkimi danymi osobowymi na podany powyżej adres.

9. Reklamujący zobowiązany jest do poniesienia kosztów przesyłki wynikających z konieczności dostarczenia reklamowanego sprzętu do pod wskazany adres. Firma iFonki Sp. z o.o nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia sprzętu/akcesoriów w czasie transportu spowodowane złym zabezpieczeniem przesyłki oraz za jej zaginięcie.

Gwarant nie wydaje telefonów zastępczych. 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl